Forsikringer for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) har i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis Towers Watson sørget for, at medlemmerne kan tilbydes erhvervsforsikringer og private forsikringer.

  • Erhvervsforsikringer er primært lavet for DA's medlemmer. Men ansatte dyrlæger med mindre selvstændig virksomhed kan også tilmelde sig for eksempel den kollektive ansvarsforsikring.
  • Private forsikringer kan tegnes af medlemmer af DDD  både DA'ere, ansatte og studerende.

De fleste aftaler om forsikringer er indgået med TRYG Forsikring A/S, da dette selskab har givet de bedste og billigste tilbud på de kollektive og dermed obligatoriske erhvervsforsikringer, det vil sige ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring af ansatte.

Aftaler om pensionsforsikring er indgået med Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).