Forsikringer for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) har i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis Towers Watson og forsikringsselskabet Tryg indgået aftale om nødvendige og mulige erhvervsforsikringer.

Som medlem af DA er du en del af en fordelagtig forsikringsaftale om kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring samt den lovpligtige arbejdsskadesforsikring for ansatte. Forsikringen indeholder en retshjælpsforsikring.

Som selvstændig kan du også selv tegne den arbejdsskadesforsikring, der er lovpligtig for arbejdsgivere at tegne på sine ansatte. 

Ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring tegnes som kollektive forsikringer af alle medlemmer af DA. Ansatte dyrlæger, som har en mindre deltidsbeskæftigelse som praksisejer, kan tegne de samme forsikringer gennem Willis Towers Watson hos Tryg Forsikring.

Øvrige erhvervsforsikringer kan medlemmer af DA tegne, hvor man synes, det er fordelagtigt.

Der er lavet rammeaftaler for følgende forsikringstyper:

 • Erhvervsforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Rejseforsikring
 • Direktions- og bestyrelsesansvar
 • Cyber/kriminalitet/netbankindbruds forsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Nøglepersonforsikring
 • Livsforsikring
 • Tandforsikring

Du kan du læse mere om dine erhvervsforsikringer her

DA/DDD har opnået forskellige rabatter på erhvervsforsikringer private forsikringer i Tryg:

 • 10 % på indehaverens private forsikringer.

Du kan se forsikringsordningerne her

Aftaler om pensionsforsikring er indgået med Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) - læs mere hos Pjdpension.

For yderligere information om forsikringer tryk her