Cyberforsikring

Dækker virksomheden mod økonomisk tab ved cyberangreb
De seneste par år er der sket en massiv stigning i cyberangreb mod virksomheder og organisationer, og omfanget af truslen viser, at alle virksomheder i dag er eksponeret for en cyberhændelse. Alle virksomheder er på sin vis afhængige af it, teknologi og digitale løsninger eller medier. Dette medfører, at cyberspace er blevet et attraktivt medie for større kriminelle organisationer, der formår at udnytte internettets muligheder til at angribe alle typer af virksomheder.

Hvad menes der med Cyberrisiko?
Cyberrisiko er et vidt begreb, idet man er eksponeret for flere forskellige angreb i den digitaliserede verden, men man taler først og fremmest om risikoen for, at en udefrakommende tredjemand hacker sig ind i virksomhedens systemer og forårsager skade eller stjæler data. Skaden sker f.eks. ved, at hackeren inficerer virksomhedens software med en ødelæggende virus, og tyveri af data kan bl.a. involvere forretningshemmeligheder, kunder eller medarbejderes personlige data, herunder bankoplysninger m.v.

Derudover kan der også være tale om ”Netværkets nedetid”, hvilket betyder den tid virksomhedens netværk er nede pga. en cyberhændelse. Desuden er der en høj frekvens af cyberafpresningssager, hvor virksomhedens servere/data bliver angrebet og krypteret, hvorefter der kræves løsepenge. 

Hvad dækker forsikringen?
En cyberforsikring kan indeholde dækning for følgende:

  • Undersøgelsesomkostninger – hvilket betyder, at forsikringstager får dækket sine omkostninger til at undersøge cyberhændelsen og dens omfang.
  • Omkostninger til genetablering af data og netværk, herunder omkostninger til eksterne it-konsulenter.
  • Tab af indtægter i ”nede tid”, altså den tid, hvor virksomhedens systemer ikke er tilgængelige eller hvor driften ikke kan opretholdes pga. en cyberhændelse.
  • Omkostninger til løsesum eller professionelle forhandlere i tilfælde af cyberafpresning. 
  • Erstatning til tredjemand, som er begrundet i, at virksomheden ved forsømmelse har overført virus til denne.
  • Sagsomkostninger og forligsomkostninger, når der bliver rejst sag mod virksomheden som følge af et databrud.
  • Omkostninger i forbindelse med underretning af berørte personer i et databrud, herunder omkostninger til juridisk assistance og omkostninger til f.eks. at opsætte hotline m.v.
  • Udgifter til PR firma for at begrænse/styre medieomtale.

Hvorfor tegne forsikringen?
Alle virksomheder er eksponeret for at blive udsat for et cyberangreb, som kan være ødelæggende for virksomheden. Graden af eksponering kan variere afhængigt af organisationens sammensætning og forretningsmodel, og det er derfor relevant for alle virksomheder, at identificere den specifikke trussel mod dem. 

Desuden kan virksomheden blive mødt med erstatningskrav fra tredjemand pga. databrud, som kan indebære offentliggørelse af både persondata og forretningshemmeligheder.

Det giver forsikringen dig
En cyberforsikring giver en solid økonomisk sikkerhed, hvis man bliver udsat for et cyberangreb og/eller systemnedbrud, og det inkluderede beredskab i form af assistance og omkostninger til genopretning af driften kan sikre, at virksomheden undgår eller minimerer et tab på bundlinjen.

Endvidere kan forsikringen bidrage til at minimere konsekvenserne af et databrud, og idet dækningen indeholder et krisestyringselement i forhold til databrud, herunder juridisk assistance og serviceydelser i forbindelse med et databrud, vil det have positivt effekt på virksomhedens håndtering af krisen, som i sidste ende kan få betydning for kunder og/eller samarbejdspartneres tillid til virksomheden.