Erhvervsforsikringer

Erhvervsforsikringer for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening er opdelt i 2 hovedaftaler:

Den kollektive forsikringsaftale
Rådgivning, servicering og administration foretages af Willis Towers Watson. Aftalen omfatter:

 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ansatte, heriblandt også medejere ansat i A/S eller ApS. Omfatter ulykkesforsikring for pludselige skader i arbejdstiden.
 • Frivillig arbejdsskade for ejere af I/S eller enkeltmandsvirksomhed. Samme dækningsomfang og pris som den lovpligtige arbejdsskade.
 • Erhvervs- & produktansvarsforsikring for alle medarbejdere. Omfatter de skader, som ansatte og ejer måtte forvolde på 3. mand eller 3. mands ting. Endvidere skal forsikringer dække medarbejderne for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en arbejdsskade. Forsikringen er udvidet med dækning for formuetab – en dækning som mange forsikringsselskaber ellers undlader. Dækningen er især vigtig at have, hvis en kunde kan påvise, at de har lidt økonomisk tab som følge af dyrlægens ydelser.
 • Retshjælpsforsikring.

Øvrige erhvervsforsikringer
Rådgivning, servicering og administration foretages af Willis Towers Watsons dyrlægeteam. Etablering af forsikringer i rammeaftalen er et tilbud til medlemmerne.

Rammeaftalen omfatter:

 • Bygningsforsikring – herunder brand, restværdi og anden bygningsbeskadigelse.
 • Løsøreforsikring – inventar, varelager m.v.
 • Driftstabsforsikring – tab på omsætning i forbindelse med en skade.
 • EDB-kaskoforsikring – pludselig skade på udstyr.
 • Transportforsikring – dækning af udstyr under transport.
 • Motorkøretøjsforsikring for person- og varebiler, vejhjælp, førerulykke
 • Sundhedsforsikring
 • Nøglepersonforsikring
 • Cyber/kriminalitet/netbank forsikring
 • Rejseforsikring
 • Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Herudover kan etableres:

 • Livsforsikring
 • Tandforsikring