Forsikring mod netbankindbrud

Tab fra virus- og hackingangreb haler kraftigt ind på traditionelle forsikringsbegivenheder som vand- og brandskader. Willis Towers Watson har i samarbejde med forsikringsselskabet CNA lanceret en forsikring, der fjerner denne risiko.

Bekymring om netbankssikkerhed
Stort set alle virksomheder har i dag en netbankskonto, og mange virksomhedsejere og -ledere er alvorligt bekymrede for deres netbanksikkerhed. Indbrud i netbankskonti har medført tab for flere virksomheder, og denne type tab er typisk ikke dækket af virksomhedens pengeinstitut, medmindre der kan dokumenteres en fejl hos pengeinstituttet eller i pengeinstituttets elektroniske netværk.

Hjælp til medlemmer hos brancheforeninger
Erhvervslivet har efterlyst hjælp til beskyttelse mod tab på netbankskonti, og den opfordring har Willis Towers Watson taget til sig som uvildig forsikringsmægler. I samarbejde med forsikringsselskabet CNA har Willis Towers Watson derfor udviklet et forsikringsprodukt, der nu tilbydes medlemmerne af de brancheforeninger, som Willis Towers Watson har et samarbejde med, pr. 8. februar 2011.

Produktet indeholder en basisdækning og en udvidet dækning, samt mulighed for alternative forsikringssummer, der tilsammen gør, at forsikringen kan tilpasses behovet hos den enkelte virksomhed.

Basisdækningen
Basisdækningen forsikrer imod elektronisk tyveri, f.eks. hacking af netbank, dvs.:

  • Tab af penge inklusive renter, og omkostninger til at konstatere tabet
  • Varer, der tyvagtigt afsendes fra virksomheden som følge af elektronisk indbrud udefra i virksomhedens computere

Udvidet dækning

  • Tab af omsætning samt omkostninger til at genoptage virksomhedens normale drift efter hacking
  • Dækning for løsepenge og omkostninger til afværgelse af en overhængende fare for f.eks.: a) elektronisk tyveri af penge, b) skade på virksomhedens computernetværk, c) tab, videregivelse eller uautoriseret brug af fortrolige oplysninger på virksomhedens netværk eller d) afbrydelse eller ødelæggelse af virksomhedens egen hjemmeside
  • Omkostninger til genopretning af virksomhedens netværk og retablering af data efter hacking eller betjeningsfejl

Årlige præmier (afhænger af antal ansatte i virksomheden)

  • En basisdækning med en forsikringssum på 1 mio. kr. koster fra 475 kr. plus stempelafgift
  • En basisdækning med en forsikringssum på 2,5 mio. kr. koster fra 675 kr. plus stempelafgift
  • Udvidet dækning kan tilkøbes mod en tillægspræmie, som afhænger af virksomhedens størrelse og type

Det er muligt at købe forsikringssummer på op til 50 mio. kr. pr. forsikringsår.

Selvrisiko
Starter ved 7.500 kr. per skade.
Karenstiden på drifttabsdækningen under den udvidet dækning starter på 12 timer.