Skade på bygninger

Bygningsskader anmeldes til bygningsforsikringen. Hvis du bor til leje er det vigtigt, at du kontakter udlejer, da det er udlejers forsikringsselskab, som skal have skadesanmeldelsen. Det fremgår eventuelt af lejekontrakten, hvordan bygningen er forsikret, og om du som lejer har forsikringspligten for bygningsglas med mere.

Alle bygningsskader på egen bygning skal anmeldes til dit eget forsikringsselskab. Når du henvender dig, skal du oplyse:

  • Policenummer
  • Skadedato og skadested
  • Årsagen til skaden
  • Hvor stor er skaden i kroner

Forsikringsselskabet vil herefter orientere dig om det videre forløb, samt hvordan du skal forholde dig i skadesituationen.