Erhvervs- og produktansvar

Du skal hurtigst muligt udfylde en skadeanmeldelse. Det er er vigtigt, at beskrive begivenheden præcist og detaljeret.

Skadeanmeldelsesblanketten for ansvarsskader rekvireres hos dyrlæge-teamet i Willis Towers Watson.

Det er meget vigtigt, at forsikringsselskabet får så mange oplysninger som muligt om skaden. Det kan for eksempel være:

  • Hvor og hvornår er skaden sket?
  • Hvad er årsagen til skaden - er der begået fejl eller forsømmelser?
  • Hvem forvoldte skaden?
  • Hvad beløber skaden sig til?
  • Er skaden evt. dækket af andre forsikringer?

Du skal oplyse navn på skadelidtes eget forsikringsselskab, navn og adresse på skadelidte samt bankkonto eller gironummer til brug for udbetaling af erstatning.

Den udfyldte skadesanmeldelse skal hurtigst muligt sendes tilbage til dyrlæge-teamet i Willis Towers Watson.

I højre spalte finder du et link til en skadesanmeldelse for ansvar.