Anmeldelse af øvrige skader

Uanset skadens størrelse bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden du indsender en skriftlig skadesanmeldelse.

Af hensyn til forsikringsselskabets sagsbehandling og mulighed for besigtigelse er det vigtigt, at skaden anmeldes hurtigst muligt efter den er sket. Anmeldelsen kan enten sendes elektronisk eller med almindelig post.