Skader på varer og inventar

Skader på varer og inventar anmeldes til erhvervsforsikringen. Tyveriskader skal anmeldes til politiet senest 24 timer efter skaden er konstateret. Det gælder også for tyveriskader i udlandet. Kvittering for anmeldelse til politiet vedlægges skadesanmeldelsen til forsikringsselskabet.

Alle løsøreskader skal anmeldes telefonisk til dit eget forsikringsselskab. Når du henvender dig, skal du oplyse:

  • Policenummer
  • Skadedato og skadested
  • Årsagen til skaden
  • Hvor stor er skaden i kroner

Forsikringsselskabet vil herefter orientere dig om det videre forløb, samt hvordan du skal forholde dig i skadesituationen.