Arbejdsskader skal anmeldes via EASY

Det er i dag lovpligtigt for alle arbejdsgivere (og for læger/tandlæger) at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldelsessystem, EASY.

Læs mere

Behandlingsforsikring

Flere og flere virksomheder ønsker at tegne behandlingsforsikring for deres medarbejdere. I tilfælde af sygdom har medarbejderen mulighed for at komme i hurtig behandling på et privathospital i stedet for at stå på venteliste i det offentlige system.

Læs mere

Nøglepersonforsikring

I det daglige tilbyder din praksis rådgivning og behandling til jeres mange patienter. Men hvad hvis du bliver uarbejdsdygtig i en periode som følge af en ulykke eller på grund af sygdom? Hvem sørger så for dig og din økonomiske tryghed?

Willis Towers Watson har udviklet en nøglepersonforsikring, der tilbyder praksis helt op til 200.000 kr. om måneden, hvis du bliver uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller en ulykke.

Læs mere

Cyberforsikring

Et cyberangreb mod en virksomheds netværk, systemer eller webpage kan medføre betydelige tab for virksomheden og dennes kunder, samt underminere offentlighedens tillid til virksomheden. Derfor anbefaler Willis Towers Watson at alle virksomheder og organisationer analyserer deres cyberrisiko og overvejer hvilken værdi og sikkerhed en cyberforsikring kan tilføre organisationen eller virksomheden. 

Læs mere