Forsikringsaftalen med Tryg

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings (DA) formål er efter vedtægterne (§ 2) at varetage medlemmernes interesser på det økonomiske og socialøkonomiske område, og derfor indgår DA (§ 4) også aftaler om medlemmernes pensions- og forsikringsforhold. DA har indgået aftale med Tryg, fordi:

  • En kollektiv ansvarsforsikring giver kunderne en sikkerhed, som dyrlæger kan være bekendt.
  • Ansvarsforsikringen indeholder det, den skal for dyrlægepraksis og dyrlæger.
  • DA kan holde snor i priserne på forsikringerne.
  • Tryg var bedst og billigst.
  • Behandlingen af skader sker på betryggende vis.
  • DA og Tryg holder halvårlige møder om samarbejdet.

Ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadesforsikring af ansatte er kollektive og dermed obligatoriske for medlemmer af DA. Her er præmierne differentieret efter risiko på områderne smådyr, svin og heste/kvæg.

Ansvarsforsikring for medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisation
Forsikringen er tegnet for at afdække de risici der for en ansat dyrlæge kan opstå i dyrlægens fritid, i henhold til 'Dyrlægeloven' eller 'dyreværnslovens §20'.

Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en ansat dyrlæge yder dyrlægehjælp, hvor der ikke har kunnet henvises til praktiserende dyrlæge eller Dyrehospital. Det kunne være nødstedte dyr i forbindelse med en ulykke, et overfald, pludselig opstået sygdom under transport eller lignende.

Dækning ydes under forudsætning af en række særlige betingelser, herunder opfyldelse af etisk kodeks. Forsikringen dækker personer der er uddannede dyrlæger og som samtidig er medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation.

Rabat på forsikringerne for medlemmerne i Den Danske Dyrlægeforening
På de øvrige erhvervsforsikringer har DA etableret rammeaftaler i samarbejde med Willis Towers Watson for at opnå de bedste betingelser til de laveste priser. Der er tale om betydelige besparelser i forhold til de generelle markedspriser på forsikringer.

DA har indgået en samarbejdsaftale med Willis Towers Watson, som sikrer professionel bistand i forhold til rådgivning af dyrlægepraksis om hvilke forsikringer der passer til den enkelte. Der er mulighed for såvel telefonmøde, skypemøde og personligt møde for gennemgang af forsikringer for hver praksis.