Om pensionskassen for jordbrugsakademikere og dyrlæger (PJD)

PJD er pensionskasse for uddannede fra Det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere KVL) og andre med tilsvarende uddannelse. Pensionskassen har ca. 8.700 medlemmer. 2/3 af medlemmerne er jordbrugsakademikere og 1/3 er dyrlæger eller levnedsmiddelkandidater.

Hovedparten af PJD’s medlemmer er omfattet af overenskomstaftalte pensionsordninger, typisk aftalt mellem lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer.

PJD optager desuden ansatte i virksomheder eller foreninger med tilknytning til faget og har mulighed for at lave virksomhedsordninger inden for kassens fagområder, for eksempel landbrugets konsulenttjeneste, organisationer og dyrlægeklinikker.

Medlemsejet pensionskasse
PJD er en medlemsejet pensionskasse. Medlemmer og ejere er de samme; der er ingen aktionærer, der skal hæve et afkast. Overskud føres i stedet tilbage til medlemmerne over årene.

PJD’s øverste myndighed er generalforsamlingen, og her består bestyrelsen af ni medlemmer. Fem vælges direkte af medlemmerne, mens fire udpeges af organisationen Jordbrugsakademikerne (JA) og Den Danske Dyrlægeforening (DDD).

Fleksible ydelsestilbud
PJD kombinerer de klassiske fordele i en pensionskasse; lave omkostninger, billige forsikringer og fravær af aktionærinteresser - med en moderne og fleksibel pensionsordning tilpasset det enkelte medlem.

Pensionskassens medlemmer kan, inden for rammerne af enten overenskomsten eller aftalen med arbejdsgiveren, til- og fravælge deres individuelle dækninger, for eksempel ægtefælle- og børnedækning, dækning ved sygdom og invaliditet samt udbetalingsforløb for alderspensionen.

Vi informerer og rådgiver medlemmerne om pensionsforhold. Det drejer sig både om individuel rådgivning fra optagelse til pensionering, om medlemsmøder og om besøg på arbejdspladser og i foreninger.