Sociale forsikringer

Du har mulighed for at tegne en række sociale forsikringer gennem forskellige samarbejdspartnere.

Pensionsforsikring
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) har indgået en aftale med pensionskassen for jordbrugsakademikere og dyrlæger (PJD), der gør det muligt for medlemmer af DA, at blive optaget i pensionskassen uden helbredserklæring.

Det blev besluttet på DA's generalforsamling, at aftalen også betyder, at medlemmer af DA har pligt til at lade sig pensionsforsikre i PJD. Det vil oftest ske som en fortsættelse af den indbetaling, som en ansat dyrlæge allerede har.

Pensionsforsikringen omfatter pensionsordning, dækninger ved kritisk sygdom og invaliditet samt død.

Erhvervsudygtighedsforsikring
Erhvervsudygtighedsforsikring kan tegnes sammen med pensionsforsikring i PJD.

Gruppelivsforsikring
Medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening kan tegne gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Forsikringen indeholder blandt andet dødsfaldssum, børnesum, ægtefælledækning og invalidesum.

Al henvendelse om forsikringen skal ske til DDD’s sekretariat.

Sundhedsforsikring
En sundhedsforsikring er en hospitals- og behandlingsforsikring som etableres for at undgå ventetider i det offentlige behandlingssystem. DA’s bestyrelse har skønnet, at forsikringen kan tegnes bedst og billigst hos Dansk Sundhedssikring (DSS) via Willis Towers Watson.

DSS tilbyder behandlingsgaranti indenfor 10 dage efter accept af forsikringsdækning. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger, og forsikringen er obligatorisk for alle medarbejdere i en praksis. Ved forsikring i DSS, via Willis Towers Watson, medfølger der gratis børnedækning.

Al henvendelse om sundhedsforsikring skal ske til Willis Towers Watson.

Sygedagpengeforsikring
Er du privat arbejdsgiver, har du mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, som kan sikre dig mod økonomiske tab. Forsikringen kan tegnes, så den dækker i forbindelse med:

  • Egen sygdom
  • Ansattes sygdom

Mindre private arbejdsgivere kan med forsikringen blandt andet sikre sig ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtagere har ret til fra arbejdsgiveren i de første 21 kalenderdage af en sygefraværsperiode. Der gives dog ikke refusion for 1. fraværsdag.

Forsikringsordningerne for sygedagpenge administreres af Økonomistyrelsen. Reglerne administreres af Arbejdsdirektoratet. Alle spørgsmål om sygedagpengeregler skal rettes til din kommune. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikringen på Økonomistyrelsens hjemmeside:

Nøglepersonforsikring
I det daglige tilbyder din praksis rådgivning og behandling til jeres mange patienter. Men hvad hvis du bliver uarbejdsdygtig i en periode som følge af en ulykke eller på grund af sygdom? Hvem sørger så for dig og din økonomiske tryghed?

Willis Towers Watson har udviklet en nøglepersonforsikring, der tilbyder praksis helt op til 200.000 kr. om måneden, hvis du bliver uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller en ulykke.

Læs mere